Author: مدیر تارنما

0

کارگان رایگان آموزشی- روان‌شناسی در پاریس

انجمن فرهنگی امید یک کارگاه رایگان آموزشی- روان‌شناسی در پاریس با موضوع «بررسی علل عقده‌های روانی و بازتاب آن در زندگی شخصی و اجتماعی» برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: