برچسب: معماری

سخنرانی متیو کنپا: معماری، شهرسازی و مناظر ایران در دوران اسکندر تا اسلام

متیو کنپا استاد تاریخ هنر و مطالعات کلایسک مربوط به خاورمیانه در دانشگاه مینستای امریکا که مطالعات وسیعی در زمینه معماری، شهرسازی و مناظر ایران انجام داده است به فرانسه می‌آید تا پیرامون فرهنگ...

نکات جالبی درباره‌ ساختمان‌های «اوسمانی» در پاریس

نویسنده: «ف.ا.ر» از وب‌سایت ایرانیان فرانسه %60 ساختمان‌های پایتخت از سبک معماری اوسمانی برخوردارند. این لغت از نام بارون اوسمان، فرماندار حوزه رود سن در قرن نوزدهم گرفته شده است. امکان ندارد این شهر...

پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مدارس معماری در فرانسه

سفارت فرانسه در ایران فراخوانی برای پذیرش دانشجو در رشته معماری در دانشگاههای فرانسه ارائه کرده است. بر اساس این فراخوان جهت انجام این کار فرد متقاضی بایستی در ۲ مرحله درخواست خود را...