ایرانیان فرانسه

0

یکشنبه 17 ژوئن روز پدر در کشور فرانسه

روز یکشنبه 17 ژوئن در کشور فرانسه “روز پدر” نامگذاری شده است. اولین بار سازنده فندک فلامینر (در زبان فرانسه : Flaminaire) در سال 1949 ایده روز پدر را در کشور فرانسه مطرح کرد...

0

فهرست شاغلین فارسی‌زبان در رشته‌های پیراپزشکی

به درخواست بسیاری از هم‌وطنان عزیز، انجمن فرهنگی امید لیست بسیاری از شاغلان فارسی‌زبان در کشور فرانسه، از جمله رستوران‌دار، پزشک، وکیل، تعمیرکار، مترجم و غیره را در اختیار فارسی زبانان قرار داده است....